Jaki nośnik jest legalny?


Uprawnieni

Każde nagranie jest jednocześnie:
utworem
kompozytor skomponował muzykę, autor napisał tekst (przysługują im do utworu prawa autorskie)
artystycznym wykonaniem
dany utwór jest wykonywany przez konkretnego wykonawcę, np. solistę, orkiestrę, zespół (artystom wykonawcom przysługują prawa pokrewne)
fonogramem lub wideogramem
dany utwór wykonywany przez konkretnego wykonawcę zostaje zarejestrowany (nagrany) przez producenta w postaci nagrania dźwiękowego - fonogramu (na płycie, kasecie, itp.) lub w postaci nagrania audiowizualnego - wideogramu (obraz + dźwięk), np. wideoklipu, filmu czy programu muzycznego (producentowi fonogramu/wideogramu przysługują prawa pokrewne)

Korzystając zatem z jakiegokolwiek nagrania, korzysta się z praw wszystkich ww. grup uprawnionych jednocześnie. I każdej należy zapłacić wynagrodzenie.

Organizacje reprezentujące uprawnionych

Na całym świecie uprawnieni reprezentowani są przez tzw. organizacje zbiorowego zarządzania, których zakres działania w Polsce określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami. W Polsce organizacje te, by działać, muszą posiadać stosowne zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie ochrony praw związanych z muzyką do organizacji tych należą:

  • Stowarzyszenie Autorów ZAIKS – reprezentuje twórców, czyli autorów tekstów i kompozytorów
  • Związek Artystów Wykonawców STOART – reprezentuje artystów wykonawców
  • Związek Producentów Audio Video (ZPAV) – reprezentuje producentów.

Organizacje te, poprzez prawa posiadane przez swoich członków oraz poprzez system umów międzynarodowych reprezentują przeważającą większość repertuaru polskiego i zagranicznego.

Jaki nośnik jest legalny?

Odtwarzanie muzyki na imprezie nie mającej charakteru prywatki, a w szczególności jeśli odtwarzający inkasuje za to wynagrodzenie, dozwolone jest wyłącznie z legalnych nagrań, tj. nagrań nabytych w zgodny z prawem sposób. O ile do użytku prywatnego można wykorzystać zrobioną z oryginalnej płyty kopię, o tyle odtwarzanie tej kopii publicznie będzie już przestępstwem. Podobnie jest z odtwarzaniem z innych nośników: pen-drive’a, odtwarzacza MP3 czy z dysku twardego laptopa. Korzystanie z tych nośników wymaga uzyskania zgody uprawnionych do tej muzyki autorów, artystów i producentów.

Dlatego też, nie mając licencji na korzystanie z kopii, legalnie na imprezie grać można tylko z oryginalnych, legalnych nośników, lub z zakupionych w internecie nagrań, o ile licencja udzielona przy ich sprzedaży nie zawiera ograniczeń dotyczących publicznego odtwarzania.

W celu uzyskania informacji o możliwości legalnego korzystania z kopii, przeczytaj o licencjach DJ.

Adres Korespondencyjny:

Związek Producentów Audio
Video - Licencje DJ

ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
e-mail: dj@zpav.pl