Licencje DJ


Wychodząc naprzeciw wielokrotnie zgłaszanemu przez środowisko DJ-skie zapotrzebowaniu na umożliwienie legalnego grania na imprezach z dysku twardego komputera, bądź z pen-drive’a ZAiKS, STOART i ZPAV wspólnie przygotowały serwis, umożliwiający zawarcie umowy z każdą z organizacji, na podstawie której możliwe będzie legalne korzystanie ze skopiowanych nagrań.

Serwis działa na zasadzie „one-stop-shop”: po zarejestrowaniu się generowana jest automatycznie jedna umowa, po której podpisaniu i dokonaniu jednej wpłaty DJ uzyskuje równocześnie zgodę na kopiowanie nagrań na swoje potrzeby ze strony wszystkich trzech uprawnionych. Tu możesz zapoznać się z treścią umowy.

Po zarejestrowaniu należy wydrukować umowę w czterech egzemplarzach (zostanie ona także przesłana na podany w czasie rejestracji adres e-mail), podpisać się na każdej stronie każdego z egzemplarzy i odesłać je na adres ZPAV. Umowę zawrzeć może tylko osoba pełnoletnia. Następnie należy dokonać wpłaty określonej w umowie kwoty (zależy ona od tego, w którym miesiącu dokonujemy rejestracji). Po otrzymaniu przez ZPAV podpisanej umowy i po stwierdzeniu wpłynięcia należnej kwoty umowa zostanie podpisana przez ZAiKS, STOART i ZPAV, i jeden jej egzemplarz zostanie odesłany na adres płatnika wraz z certyfikatem potwierdzającym jej podpisanie, który DJ powinien mieć przy sobie w czasie grania na wypadek kontroli. Certyfikat na kolejny rok wysyłany będzie także po każdorazowym przedłużeniu umowy.

Umowa umożliwia korzystanie z kopii wyłącznie osobie, określonej w umowie w par. 3 ust. 1. Stroną umowy może być albo ta osoba (DJ), albo osoba trzecia (także firma), która wykupuje licencję dla swojego współpracownika. Nie jest możliwe przekazywanie praw z tej umowy na inne osoby, tzn. jeśli DJ wykupi licencję dla siebie, to tylko on osobiście uprawniony jest do odtwarzania skopiowanych nagrań, jeśli odtwarzać je będzie kto inny – będzie to nielegalne.

Umowa uprawnia do korzystania ze skopiowanych nagrań przez określony czas – do końca roku kalendarzowego. Jej przedłużenie na kolejny rok jest dokonywane automatycznie po wpłaceniu należności za kolejny rok.

Należność na rzecz wszystkich trzech organizacji przekazywana jest na ich specjalny wspólny rachunek bankowy, gdzie bank dokonuje automatycznego podziału wpłaconej kwoty pomiędzy ZAiKS, STOART i ZPAV. Stąd też wystarczy jeden przelew, by zaspokoić wszystkich trzech uprawnionych.

W przypadku jakichkolwiek pytań technicznych związanych z rejestracją i zawieraniem umowy prosimy o kontakt mailowy: dj@zpav.pl

Adres Korespondencyjny:

Związek Producentów Audio
Video - Licencje DJ

ul. Kruczkowskiego 12/2
00-380 Warszawa
e-mail: dj@zpav.pl