Opłaty za Licencję DJ


Od dnia 10-go lipca 2017r. obowiązuje nowa forma płatności za Licencję DJ, która umożliwia wybór jednego z trzech okresów obowiązywania umowy. Poniżej przedstawiamy dostępne formy płatności wraz z wysokością opłat:

  • 90 dni – 700 zł netto
  • 180 dni – 1200 zł netto
  • 365 dni – 2000 zł netto

Zgodnie z nowymi Tabelami stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych właściciele klubów muzycznych, dyskotek oraz innych miejsc organizujących imprezy taneczne mogą w ramach zawartych z poszczególnymi organizacjami zbiorowego zarządzania umów na odtwarzanie, regulować należne wynagrodzenie z tytułu zwielokrotnień nagrań muzycznych z oryginalnych nośników na nośnik cyfrowy. W takim przypadku stawka za odtwarzanie podwyższana jest o 15%.

Adres Korespondencyjny:

Związek Producentów Audio
Video - Licencje DJ

ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
e-mail: dj@zpav.pl