Wprowadź dane DJ'a:

Prosimy o podanie adresu miejsca zamieszkania na pobyt stały
Imię
Nazwisko
Email
Nr telefonu
Ulica, nr
Kod pocztowy (xx-xxx)
Miejscowość
Województwo
Pesel
Licencja od:
Licencja do
Płatnik:ww. osoba jest płatnikiem
NIP:

Dane kontaktowe:

(Poniższe pola adresowe prosimy wypełnić jeśli dane kontaktowe są inne niż podane dane DJ'a bądź płatnika.
W przeciwnym razie pozostaw puste poniższe pola.)
Adresat
Ulica
Kod pocztowy (xx-xxx)
Miejscowość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy: Pobierz plik pdf: klauzula RODO
Tak Nie
Krok 1/3

Adres Korespondencyjny:

Związek Producentów Audio
Video - Licencje DJ

ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
e-mail: dj@zpav.pl